Pyetja 1/30

Testi 94

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë të mbyllur për të cilën duhet të kthehemi mbrapsht

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë pushimi me pagesë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në fillim të një rruge pa dalje (rrugë e mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parking të rezervuar për personelin sanitar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone të gjelbër

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) në çdo rast kemi përparësi ndaj kalimtarëve

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve për afërsinë e vendndodhjes së një “KALIMI NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në kthesa

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përcaktuara për pushimin apo qëndrimin e mjeteve “TAKSI”

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të vendosim paraprakisht kaskën mbrojtëse kur duam të drejtojmë një ciklomotor

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të motorit

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibri i duhur i rrotave

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve