Pyetja 1/30

Testi 87

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e të rriturve nëse nuk shoqërojnë fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdohet lëvizja drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon korsinë së cilës i referohet sinjali

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se për shkak të kushteve atmosferike, pjesa e rrugës mund të përmbytet

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kryqëzim me përparësisë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve për afërsinë e vendndodhjes së një “KALIMI NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi te kryqëzimeve

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar ndaj mjeteve të ngadalta në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar në kurrize rruge për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër, përveç drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vajit mbi asfalt

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e një ishulli të trafikut në rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të shmanget çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues duhen parë me kujdes efektet anësore të tyre, pasi mund të influencojnë në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve