Pyetja 1/30

Testi 79

Sinjali i paraqitur në figurë të detyron të ndalosh vetëm kur kryqëzohemi me mjete të tjera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të detyron të ndalosh në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengese

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë si rregull, shoqërohet me sinjalin "rrethqarkullim"

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orareve të vlefshmërisë së sinjalit, e kufizuar në ditët e punës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një nënkalim që lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të lejuar kalimin e mjeteve të ndihmës së shpejtë në shërbim emergjence

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës kur është e ndërprerë, lejon parakalimin edhe duke kaluar përkohësisht në korsinë e sensit të kundërt

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) tregon që qarkullimi mund të bëhet në rreshta paralele

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat e mjetit

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e personave që po transportojmë

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur rruga ka të drejtë përparësie

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet që pasi futemi në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh kryer një kurs kualifikimi teorik dhe praktik dhe te jesh shpallur fitues ne provimet përkatëse

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore është e nevojshme që të kontrollohet vazhdimisht gjendja teknike e sistemit të frenimit të ciklomotorit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve