Pyetja 1/30

Testi 78

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që parakalimi është i lejuar si nga krahu i majtë, edhe nga krahu i djathtë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orët e vlefshmërisë së sinjalit në çdo ditë të vitit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon shpejtësinë e detyrueshme me të cilën duhet të lëvizin mjetet në rrugën ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) në çdo rast kemi përparësi ndaj kalimtarëve

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse fiket kur ndizet drita e kuqe

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon vendin në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalojnë për efekt të një sinjalizimi të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është vizatuar mbi korsitë e afrimit të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat dhe gjendjen e rrugës

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet nga numri i korsive të rrugës

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që po vjen pas nesh e ka filluar këtë manovër para nesh

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ndezim sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve dhe nuk i përfshinë trotuaret

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore kanë mbikalime dhe nënkalime

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që në kthesat e ngushta të lëvizët me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga frenim i bërë me levën e marshit në pozicionin e lëvizjes mbrapa

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota me kabinë

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht dhe kafe

Lista e testeve