Pyetja 1/30

Testi 71

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se në kryqëzimin që po vjen, ndalohet kthimi nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse nuk kemi më të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një korsie të rezervuar për qarkullimin vetëm të biçikletave

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon korsinë së cilës i referohet sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal dallues i policit te trafikut

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë ndalon rrymat e mjeteve që vijnë nga e djathta e tij

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës nëse është e ndërprerë, mund të kapërcehet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin për mjetet që lëvizin në të dy senset

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e personave që po transportojmë

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të frenoni menjëherë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht rritja e presionit të fryrjes së gomave

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga hapësirat dhe korsa (rruga) bosh në pedalin e frenave

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të shkaktohet nga rregullimi i keq i sistemit të tij ndezjes

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve