Pyetja 1/30

Testi 70

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë të rrugës të shtruar keq, deformuar, dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një hyrje në tunel

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e të gjitha llojeve të automjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për korsitë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një pengese të mundshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon manovrat e kthimit të drejtimit në rrugën anësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë nga te dyja anët është me ngjyre te kuqe dhe ne sfondin e bardhe shënohet komisariati ku bene pjese polici

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë dhe t’i japin përparësi këmbësorëve që janë duke kaluar mbi vijat e bardha

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vendkalim në të cilin këmbësorët që janë duke kaluar mbi vija, kanë përparësi

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur fushëpamja është e kufizuar

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të fikim gjithmonë dritat e pozicionit

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore kanë mbikalime dhe nënkalime

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht rritja e presionit të fryrjes së gomave

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve