Pyetja 1/30

Testi 63

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron çdo lloje kapërcimi hekurudhor, qe nuk ka pengesa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset pas paneleve distancometrike

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të vendoset në afërsi të një parku lojërash, që frekuentohet nga fëmijët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon parakalimin e automjeteve vetëm nëse kapërcehet vija gjatësore e pandërprerë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që parakalimi është i lejuar si nga krahu i majtë, edhe nga krahu i djathtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzim të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon hyrjen në një vend për ndihmë të shpejtë mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një zgjerim të karrexhatës

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë duhet të ndalojmë përpara vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë ndalohet që të kapërcehet, kur semaforët nuk punojnë

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat e rrugës dhe kushtet atmosferike

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në raste mjegulle

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ndezim sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar vetëm për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e ciklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve