Pyetja 1/30

Testi 59

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësinë në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se duhet të vazhdojmë rrugën detyrimisht drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar djathtas

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë i vendosur në plotësim të një sinjali, tregon vendin ku mbaron përshkrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një "ZONË PIKNIKU"

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) duhet të futemi dhe të lëvizim në kryqëzim

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të kthyer drejtimin e mjeteve që vijnë nga një drejtim i caktuar

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, në rrugët me një sens lëvizjeje vendoset veçanërisht në pjesët e drejta ku mendohet se ka qarkullim të dendur

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vend në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalin për efekt të një sinjali të ndalimit

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë korsia B ndalon kthimin nga e majta ose nga e djathta, dhe lejon të vazhdosh vetëm drejt

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët urbane, duhet të kalojmë gjithmonë shpejtësinë 50 km/orë

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë të pajisura me korsi shpejtimi për hyrjen në rrugë

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë sjellje jo normale të tij gjatë fazës së frenimit

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrota shumë të konsumuara

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori varet nga sistemi i frenimit të mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve