Pyetja 1/30

Testi 58

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal rreziku

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një impiant semaforik , brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje vertikale te fenerëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë na detyron të japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal urdhërues ndalimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të ndryshojmë sensin e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se shpejtësia që tregon sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një studio mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin majtas të mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë gjithmonë me ngjyrë të verdhë

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, lejon që të qarkullojmë mbi vijën, madje mund edhe ta kapërcejmë kur jemi të sigurt që nuk ka rrezik

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi te kryqëzimeve

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet në mënyrë që të mos përplasemi me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta)

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem frenimi

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve