Pyetja 1/30

Testi 56

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal rreziku

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kapërcimin e mundshëm të karrexhatës nga kafshët e egra

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon përdorimin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se për të shkuar në zonën arkeologjike, fillimisht duhet të lëvizim drejt dhe pastaj të kthehemi majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon vendndodhjen e një kampingu

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është një fazë që u rezervohet mjeteve që do te ndryshojnë drejtimin e lëvizjes

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me tetë korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është në varësi të gjatësisë së mjetit përpara

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë të pajisura me korsi shpejtimi për hyrjen në rrugë

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrota shumë të konsumuara

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota me kabinë

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve