Pyetja 1/30

Testi 52

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal rreziku

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përgjithshëm i dhënies së përparësisë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të një rrugë kryesore me një rrugë dytësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një kantieri pune

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohet është e ndaluar të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtime të lejuara djathtas e majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi turistik

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur lejon kalimin vetëm të mjeteve

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) tregon që qarkullimi mund të bëhet në rreshta paralele

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë mund të ndeshet në një kryqëzim të rregulluar me impiant semaforik

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në afërsi të shkollave

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar mbi ishujt e trafikut

Lista e testeve

Gjatë pushimit ciklomotori duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve dhe nuk i përfshinë trotuaret

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve