Pyetja 1/30

Testi 47

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron çdo lloje kapërcimi hekurudhor, qe nuk ka pengesa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kalim në nivel të pajisur me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të ndeshet në afërsi të një shkolle 9 vjeçare

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të detyron të kalosh nga e majta e një kantieri rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është ndalim qarkullimi për këmbësorë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një vendkalimi për biçikleta

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është veprim i barasvlershëm me dritën e verdhë fikse të semaforit

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë nëse e kemi zënë duhet të lirojmë menjëherë kryqëzimin

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është e lejuar vetëm manovra e kthimit djathtas

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin “RRETHQARKULLIM”, të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndajnë karrexhatën nga korsia e emergjencës ose nga bankina

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rastet kur moti është me mjegull

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë në rritjen e hapësirës të frenimit të mjetit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga konsumimi i gomave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve