Pyetja 1/30

Testi 42

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kapërcimin e mundshëm të karrexhatës nga kafshët e egra

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një hyrje rrugore me korsi përshpejtuese vendosur nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin djathtas të mjeteve që vijnë prapa tij

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon të vazhdojnë drejt mjetet që vijnë nga e djathta e tij

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që përcaktojnë kufijtë e rrugës kryesore me ndërprerjet e rrugëve dytësore

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë kufizojnë një vendkalim biçikletash

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh ngarkesën e mjetit dhe trafiku

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar ndaj mjeteve të ngadalta në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore e zvogëlojnë hapësirën e frenimit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve