Pyetja 1/30

Testi 35

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e të gjitha llojeve të automjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal urdhërues detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një shpëtuese trafiku të mundshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon shpejtësinë e detyrueshme me të cilën duhet të lëvizin mjetet në rrugën ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parking të rezervuar për personelin sanitar

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës

Lista e testeve

Në një karrexhatë rruge interurbane, si ajo e paraqitur në figurë, mund të kryhet manovra e parakalimit edhe në kthesë

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të veprojmë fort mbi pedalin e frenave dhe të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në stacionet e autobusëve, por vetëm në rastet kur është e vijëzuar me vijë të verdhë zona përkatëse

Lista e testeve

Gjatë pushimit është gjithmonë e ndaluar që ciklomotori të vendoset mbi trotuar

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës)

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota me kabinë

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve