Pyetja 1/30

Testi 31

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kapërcimin e mundshëm të karrexhatës nga kafshët e egra

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjese te se njëjtës rruge, me drejtim qarkullimi te dyfishte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron nga e djathta një rrugë pa dalje (të mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të detyron të kalosh nga e majta e një kantieri rrugor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon rrugë të deformuar nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë për këmbësorë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon shpejtësinë e detyrueshme me të cilën duhet të lëvizin mjetet në rrugën ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një kryqëzim, tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore do të thotë që mjetet e ndaluara mbi karrexhatë duhet të vihen në lëvizje

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, e ndan karrexhatën në dy gjysmëkarrexhata

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vijëzim ngadalësimi me efekt optik

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në ngushtimet e rrugës ose pengesave në rrugë

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë të pajisura me trafikndarës dhe me karrexhata të pavarura

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë sjellje jo normale të tij gjatë fazës së frenimit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që nëse kthesa është me rreze të madhe, të përshkohet me pedalin e gazit lehtësisht të shtypur

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u fiksuar me lidhëse

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve