Pyetja 1/30

Testi 30

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrethqarkullim në të cilin po afrohemi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron kurriz rruge të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësinë në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë urbane të rezervuar me parqe lojërash dhe zbavitjesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e ciklomotorëve me dy rrota

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë i vendosur sipër mbi karrexhatë, tregon korsinë ku duhet të hyjmë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon në rreshtin e parë të panelit blu qendrën e pare te banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon hyrjen për në komisariatin e policisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i vendosur afër një qendre spitalore

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithsme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet nga sistemi i ushqimit të automjetit

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin “NDALIM QËNDRIMI”

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë, si rregull, korsi emergjence

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor, me dy ose tri rrota

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore shpohen ose çahen me vështirësi

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar edhe kur ai është në parkim

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve