Pyetja 1/30

Testi 28

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim në drejtimin nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrezik të vogël në rast shiu

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend parkimi edhe me orare të përcaktuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një pikë të ndihmës së shpejtë në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të kalojmë vetëm nëse kthehemi nga e djathta, por duke iu dhënë përparësi këmbësorëve

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore detyron vetëm mjetet e rënda të ndalojnë lëvizjen

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në një rrethrrotullim

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, karrexhata është e ndarë në dy korsi

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta parakalojmë mjetin duke ruajtur një distancë anësore sigurie

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme

Lista e testeve

Rruga është zona e rezervuar, vetëm për qarkullimin e automjeteve dhe motomjeteve

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve dhe nuk i përfshinë trotuaret

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u fiksuar me lidhëse

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga konsumimi i gomave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve