Pyetja 1/30

Testi 23

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë për këmbësorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që rruga është me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një pengese të mundshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend telefoni publik

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim të detyrojnë të ndalosh në një “KALIM NË NIVEL” hekurudhor pa barriera ose me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se duhet ndaluar lëvizja, nëse jemi duke u afruar në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Në një karrexhatë rruge interurbane, si ajo e paraqitur në figurë, mund të kryejmë parakalimin edhe kur një mjet ka filluar përpara nesh këtë manovër

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me tre korsi

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me lejeqarkullimi

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është tepër i rrezikshëm si fenomen

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme që, nëse jemi në momentin e frenimit, të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë uljen e komoditetit gjatë udhëtimit

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve