Pyetja 1/30

Testi 19

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrugës te pozicionuar ne krahun e djathte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se po afrohemi në një pjesë rruge me gunga

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin edhe për ciklomotorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë nuk ndalon qarkullimin për ciklomotorët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon hyrjen në një vend për ndihmë të shpejtë mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje për mjetet

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se mund të parkojnë mjetet e tyre dhe të vazhdojnë lëvizjen në këmbë

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, në rrugët me një sens lëvizjeje (unik) lejon kthimin e sensit të lëvizjes lejon që të qarkullosh sipër vijës së ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një zonë të kufizuar ku ndalohet qarkullimi i mjeteve

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse dyvendëshe

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me targë njohje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të frenoni menjëherë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrotat e lagura nga uji

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve