Pyetja 1/30

Testi 18

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kalim në nivel të pajisur me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës për fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë malore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon një autoveturë të parakalojë një ciklomotor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve në një pronë private

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon një pengesë në mes të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë u tregon përdoruesve te rrugës se në afërsi ndodhet një "RESTORANT"

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) duhet të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim detyrojnë të ndalosh në hyrje të një ure të ngushtë, me një korsi të vetme

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve për afërsinë e vendndodhjes së një “KALIMI NË NIVEL”

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë na detyron të tregojmë kujdes të veçantë, për shkak se jemi para një kryqëzimi

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në një pistë biçiklistësh

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biciklistët

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me karrexhata të pavarura

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve dhe motoçikletave

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e akullit në rrugë

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë probleme, veçanërisht me lëvizjen e mjetit në kthesa

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të qëndrimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve