Pyetja 1/30

Testi 16

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të veprojmë me shumë kujdes në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të pasohet nga sinjali “STOP”

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin vetëm për motorët me cilindratë mbi 150 cm3

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që të kthehemi mbrapsht

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një studio mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i dobishëm vendtregues

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur tregon një shkallë të lëvizshme në funksion

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën përcakton kufirin e karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një kalim për çiklistë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon të shkelet nga mjetet

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga përmasat gabarite (kufitare) të automjetit

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh mbushur moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga që goma e para mund të jetë e ç fryrë

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga hapësirat dhe korsa (rruga) bosh në pedalin e frenave

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e ciklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve