Pyetja 1/30

Testi 11

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e të rriturve nëse nuk shoqërojnë fëmijë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron të ruash një distancë sigurie me mjetin përpara të paktën 80 metër

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të ndryshojmë sensin e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se shpejtësia që tregon sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal detyron ndalimin e mjetit para vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse detyron, atë që ka hyrë në kryqëzim, të shpejtojë për ta liruar sa më shpejt kryqëzimin

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vendkalim në të cilin këmbësorët që janë duke kaluar mbi vija, kanë përparësi

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët me pjerrësi të forta

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur fushëpamja është e kufizuar

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë në raste mjegulle

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të vendosim paraprakisht kaskën mbrojtëse kur duam të drejtojmë një ciklomotor

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve