Pyetja 1/30

Testi 94

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër para kthesës së rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk është e nevojshme të sigurohemi dhe të kemi kujdes, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një ishull trafiku të vizatuar në sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet prapa tij që të futen në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti N lejohet të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjeteve A dhe N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet të jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi i mjeteve për të marrë pasagjerë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të pengojmë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit nuk duhet te interesohemi për efektet anësore te tyre.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një shkollë fillore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon parakalimin vetëm nga e djathta.

Lista e testeve

Paraqitja e tabelës me ngjyrë të kuqe, si në figurë, u tregon drejtueseve të mjeteve që të ndalojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë se rrugët që kryqëzohen, për momentin, janë të bllokuara.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm edhe ditën, kur transportojmë të aksidentuar.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/orë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve