Pyetja 1/30

Testi 68

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim shpejtësinë, sidomos në dalje nga tunelet kur era është e fortë.

Lista e testeve

Vlefshmëria e sinjalit në figurë fillon menjëherë pas tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një kalim për çiklistë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Shiriti i bardhë vertikal i fenerit të poshtëm, si në figurë, tregon të drejtë lëvizje për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetet A dhe D janë në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: F, R, D.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H duhet të presë që të kalojnë mjetet D e B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Gjatë parakalimit të mjetit duhet të mbajmë distancë anësore të pranueshme për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset mbi ngarkesën që mund të ketë rënë në karrexhatë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti.

Lista e testeve

Abuzimi me alkoolin i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se për të shkuar në Durrës, duhet të vazhdojmë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin e sensit të lëvizjes nga e majta.

Lista e testeve

Shigjetat e kufizuesit në figurë tregojnë se kthesa e fortë është majtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKING”, tregon një zonë të rezervuar për pushimin e mjeteve që tregohen në panel.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në kurrize rruge, si në rrugët urbane ashtu dhe interurbane kryesore.

Lista e testeve

Kur ferrotat e frenave konsumohen më shumë se norma e lejuar, ndizet llamba që bën të dukshëm në kroskot simbolin e paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në rrugë interurbane, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur janë thyer rregullat për ruajtjen e ambientit nga zhurmat.

Lista e testeve