Pyetja 1/30

Testi 54

Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një detyrimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon vendkalim biçikletash.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na ndalon të kthehemi djathtas kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit B i ndalohet kthimi majtas dhe është i detyruar të vazhdojë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon pas mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P e kalon kryqëzimin i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kalimi i rrugës është i mundshëm edhe pa zinxhirë apo goma bore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar në doganën kufitare mes dy vendeve të Bashkimit Evropian.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zvogëlimin nga 2 në 1 korsi lëvizje.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të keni kujdes për të shmangur rrezikun e përplasjes me mjetet e ndaluara për shkak të trafikut.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Shigjeta majtas, e simbolit në figurë, bëhet e dukshme në kroskot me ngjyrë jeshile që pulson, kur ndizet sinjali i drejtimit majtas.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga dorezat.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që humbet të gjitha pikët në lejen e drejtimit duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve