Pyetja 1/30

Testi 53

Sinjali si në figurë paralajmëron rrugë të deformuar për shkak të punimeve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi mbi 30 km/orë, por brenda kufijve maksimale të shpejtësisë që lejohet në atë rrugë.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale( si në figurë), tregojnë pengesë pranë karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel me gjysmëbarriera, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangim veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë tregohet që mjeti G është pozicionuar në rregull para kryqëzimit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, tramvaji ka përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të mos pengojë lirshmërinë e drejtuesit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ul aftësitë reaguese gjatë drejtimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon numrin e rrugës shtetërore.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali (barriera) në figurë tregon fillimin e një zone ku bëhen punime rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se po i afrohemi një qyteti bregdetar.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat urbane, nga ora 8:00 deri në 20:00, në prani të sinjalit "Ndalim pushimi".

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 10 vjet, për personat nën moshën 50 vjeç.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga dorezat.

Lista e testeve