Pyetja 1/30

Testi 49

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun nga era e fortë, sidomos për mjetet me karroceri të mbyllur me tenda ose rimorkiot.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet pushimi i mjeteve nga ora 21:00 deri në orën 4:00, të ditës së hënë deri të premte, për arsye të pastrimit të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se jemi para një kalimi në nivel.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e biçikletave nga njëra anë e karrexhatës në anën tjetër.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të ngadalësojmë shpejtësinë për të qenë në gjendje të frenojmë brenda hapësirës së dukshme.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose mund të kthehet majtas.

Lista e testeve

Mjetet me motor, në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: H, C, L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: S, A, E, R.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti prapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë rrezikshëm për shoqërinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën prej 16 kilometra, të përshkuar nga fillimi i autostradës dhe distancën prej 7 kilometra për të arritur në vendin e treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e zonës për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon se, pas 2 km, ka bllokim të rrugës për Kavajë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrugë malore me rrezikshmëri të lartë.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur dritat e emergjencës.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorimi i tyre është kushtëzuar nga raporti mjekësor, gjatë lëshimit ose rinovimit të lejedrejtimit.

Lista e testeve