Pyetja 1/30

Testi 10

Sinjali në figurë paralajmëron kthesa të rrezikshme dhe të njëpasnjëshme, prej të cilave kthesa e parë është djathtas.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, tregon se ndalim qarkullimi i mjeteve është në fuqi nga ora 7:30 deri në orën 19:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas 320 metrave, jemi të detyruar të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin për mjetet që lëvizin në të dy senset.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga tre karrexhata.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon hyrjen në kryqëzim të mjeteve që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti lejohet të kthehet majtas por duke lëvizur me shumë kujdes.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet R dhe T i japin përparësi mjetit E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet H dhe B mund të kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara është ambulancë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) mund të bëhet me zinxhirë çeliku të fortë.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e detyrueshme të përdoret nga drejtuesi i motorit dhe pasagjeri.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, duhet t’i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë rrezikshëm për shoqërinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë kufizon me vijë të verdhë një pistë për biçikleta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një pengesë për të treguar se në vazhdim bëhen punime.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit ”NDALIM QËNDRIMI”, tregon që ndalohet qëndrimi para dhe prapa sinjalit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, gjatë lëvizjes, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit për të rritur sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë të caktuar për pushimin e mjeteve, pa kufizim kohor.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë lejohet në qendrat e banuara, në kushtet e mjegullës së dendur.

Lista e testeve

Certifikata e sigurimit të detyruar është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, certifikatën e kontrollit teknik.

Lista e testeve