Pyetja 1/30

Testi 7

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të parakalohen biçikletat ose mjete të tjera pa motor, me kusht që manovra të bëhet brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet pushimi.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesa.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë, me dritë jeshile të ndezur lejon biçikletat të kalojnë kryqëzimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’Autoshkollë’’.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para vijës tërthore, në prani të sinjalit “Ndal dhe jep përparësi” ose të semaforit që ka të ndezur dritën e kuqe.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Mjeti C kalon pas mjetit E.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë të rrëshqitshme duhet të kryhet me shpejtësi të madhe.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i rrezikshëm, nëse nuk vihet rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion drejt për të kufizuar daljen e gjakut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ulet shpejtësia e lëvizjes së mjetit dhe, po të jetë nevoja, të ndalohet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e asistencës (ndihmës) teknike pranë rrugës interurbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor që rregullon lëvizjen në një urë të lëvizshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon korsinë e rezervuar për autobusët urbane.

Lista e testeve

Sapo nisemi me mjet nga vendi, duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri kanë vënë rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndonjë nga dyert e mjetit nuk është mbyllur mirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, certifikatën e sigurimit të mjetit.

Lista e testeve