Pyetja 1/30

Testi 92

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet që pasi fute në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë pastër xhamat e mjetit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh karakteristikat e rrugës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 110 km/orë në autostrada.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk i kalon kufijtë e lejuar të sinjalistikës rrugore.

Lista e testeve

Në një rrugë me një karrexhatë dhe dy korsi, mund të lëvizet gjithmonë në rreshta paralele.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në rrjedhën e trafikut.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur një mjet ka ndaluar para "KALIMIT NË NIVEL" në pritje se po kalon treni.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet që kjo manovër të kryhet nga krahu i majtë, si rregull i përgjithshëm.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë nuk është e njëjtë në pjerrësi të ndryshme të rrugës.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve me drejtim të ndryshëm nga ato që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve kur zen më shumë se një vend.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet në qendrat e banuara vetëm nga ora 800deri në 2000 të mbrëmjes.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi në korsinë e emergjencës lejohet në rastet kur kemi avari që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e baltës në sipërfaqen rrugore.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të përdorësh ditën fenerët jo verbues.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë në semafor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve