Pyetja 1/30

Testi 87

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë timonin në një dorë, kur flet në celular.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve, nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta).

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në pjesë rruge ku fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë dytësore në një rrugë kryesore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të kryesh manovrën e qëndrimit në rrugët interurbane.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave kur ato do fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në vazhdimësi të kthesave të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga përqendrimi i drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përpara hyrjeve private të garazheve apo parkimeve.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada makinat bujqësore dhe makinat teknologjike.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, të qëndrojmë në vend të sigurt.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e frenave të dorës (të qëndrimit).

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim në rreshta paralelë, edhe pa e ndryshuar korsinë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve