Pyetja 1/30

Testi 84

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që e ka fikur motorin.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të orëve me të ngarkuara të ditës.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim kur kafshët që gjenden në rrugë japin shenja frike.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në anën e djathtë të karrexhatës me dy sense dhe një korsi për sens dhe në afërsi të kufirit të djathtë të saj.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos frenojmë ashpër e papritur, pa asnjë shkak.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në orët e vona të natës.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, është e nevojshme të ngarkojmë mjetin duke vendosur peshë deri 30 % më shumë se pesha maksimale e lejuar.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në pjesët e rrugës ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsisë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e rezervuara për pushimin apo qëndrimin e autobusëve.

Lista e testeve

Gjatë pushimit dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet qenë pjerrësitë zbritëse (tatëpjeta) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të kontrollohet shpejtësia nëpërmjet frenave.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurtë atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve