Pyetja 1/30

Testi 65

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet ë vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar përgjatë një segmenti rrugor që na afron në një kryqëzim të rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos shkaktojë pengesa dhe rreziqe për qarkullimin.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër është e madhe.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në orët e natës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një distancë prej 6 metrash nga hyrja e një garazhi.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada autobusët me më shumë se 56 vende.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet që në pjerrësitë zbritëse, të ruajmë lëvizje të njëtrajtshme (uniforme) sa më shumë të jetë e mundur.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qëndrosh përgjatë autostradës për të marrë pasagjerë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e një ishulli të trafikut në rrugë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së sinjalit të drejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim, ditën dhe natën.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit në kryqëzim.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues

Lista e testeve