Pyetja 1/30

Testi 54

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, të përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 60 km/orë në rrugët urbane.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të kihen parasysh dispozitat ligjore në qarkullim.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur parakalojmë një tramvaj në lëvizje dhe ka hapësirë të mjaftueshme nga e djathta e karrexhatës.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, në lidhje edhe me pozicionin e automjetit që vjen përballë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori).

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet edhe pranë stacioneve të autobusëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet është i ndaluar vetëm nëse shkakton rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të montohen zinxhirët në rrotat e pasme, edhe pse tërheqja është e përparme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të lëshohet menjëherë pedali i gazit, me marsh të ulët të ingranuar.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm natën, në rrugët interurbane kur po shkëmbehemi me mjete që vijnë përballë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm çdo herë që do të kryejmë manovrën e kthimit të drejtimit të lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përmirësim të gjithë aftësive psikike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve