Pyetja 1/30

Testi 53

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, të përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi veçanërisht, në rrugët që lejon qarkullimin edhe të kamionëve.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në funksion të kohës që kemi në dispozicion për të udhëtuar deri në destinacion.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të përdorin korsinë e krahut të majtë për parakalime, kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të rregullojmë shpejtësinë në përputhje me karakteristikat dhe kushtet e rrugës.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në të gjitha rastet, pavarësisht nëse ka ose jo barriera.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin "NDALIM QËNDRIMI".

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta përfundojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa ja prerë apo ngushtuar rrugën mjetit që parakaluam.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet në mënyrë që të mos përplasemi me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy korsi lëvizje me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada motorët me cilindratë më të vogël se 150 cm³.

Lista e testeve

Në autostrada shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të tregojmë kujdes pasi zvogëlohet fërkimi midis gomave dhe sipërfaqes së rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e pistave të biçikletave.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së dritave mjegull çarëse të pasme.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur bie borë apo kur bie shi i dendur.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm çdo herë që do të kryejmë manovrën e kthimit të drejtimit të lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve