Pyetja 1/30

Testi 48

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh karakteristikat e rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të karakteristikave dhe kushteve të rrugës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 30 km/orë për autokarrot në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në një rrugë mund të kalojmë majtas ose djathtas një shpëtuese trafiku, brenda gjysmëkarrexhatës.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të drejtohet mjeti në mënyrë të përshtatshme, sipas kushteve të rrugës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali "KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA".

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar ndaj mjeteve që tërhiqen me kafshë në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përpara hyrjeve private të garazheve apo parkimeve.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit për të dalë sa më shpejt nga zona e rrezikshme.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e akullit në rrugë.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh presionin e fryrjes së gomës rezerve.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm duke filluar gjysmë ore pas perëndimit të diellit, nё kategoritë e rrugёve qё nuk bëjnë pjesë ne autostrada dhe rrugë interurbane.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve