Pyetja 1/30

Testi 45

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për motorët me dy rrota.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka akull.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që duan të kthehen nga e majta.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të ndryshosh në mënyrë të papritur drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh në afërsi ose në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL" pa barriera dhe pa sinjalizim me drite të kuqe.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që fuqia e motorit të mjetit tonë, të jetë më e madhe se e mjetit që po parakalohet.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të shtojmë shpejtësinë për të kaluar sa më shpejt pengesën.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet kur jemi në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet është i ndaluar vetëm nëse shkakton rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet duke aktivizuar sinjalin e emergjencës.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autokarrot me peshë bosh mbi 400 kg.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbash ndezur sinjalin tregues të krahut të majtë, që të bëhemi te dukshëm për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me një mjet me defekt në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e baltës në sipërfaqen rrugore.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të ushtrohesh në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm në rast mjegulle kur mjeti nuk ka fenerë mjegullçarës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve