Pyetja 1/30

Testi 39

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet që pasi fute në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve, nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh në çdo rast parakalime.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh borinë edhe jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor në rrugët me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në afërsi të sinjaleve rrugore në çdo rast.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë mjete që lëvizin me zinxhirë që nuk kalojnë masën 7000 kg.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur forcon kontaktin midis gomës dhe asfaltit.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin qëndrimi me mjetin në radhë dyshe.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit

Lista e testeve