Pyetja 1/30

Testi 24

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të gjendjes teknike të automjetit.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 30km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në një rrugë mund të kalojmë majtas ose djathtas një shpëtuese trafiku, brenda gjysmëkarrexhatës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "STOP".

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i autobusëve të shërbimit të linjës urbane.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalemi në krahun e djathtë të karrexhatës, për t’u dhënë atyre përparësi edhe pse jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve mbi e bankina rrugësh, nëse nuk sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar e ndalon në çdo rast pushimin e mjeteve në afërsi të tij.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë te shkurtër.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet në çdo rast në prani të sinjalit "jep përparësi".

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të mos vënies sё rripit të sigurimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve