Pyetja 1/30

Testi 23

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh gjendjen teknike të automjetit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës trolejbusët.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e dritave pulsuese të verdha.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi se kemi një distancë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t’i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e biçikletave.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet duke aktivizuar sinjalin e emergjencës.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada autobusët me më shumë se 56 vende.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të krijosh situata të rrezikshme për qarkullimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të lëvizë majtas dhe djathtas për të shmangur këmbësorët që ecin mbi vendkalimin e tyre.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së fenerëve të largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve