Pyetja 1/30

Testi 17

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet që nëse nuk ka vend për parkim, të parkojmë edhe para hyrjes të një garazhi.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në kryqëzime kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet se mjeti që ka mbrapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që ta lehtësojë manovrën e parakalimit të mjetit tjetër.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të kryqëzimeve të rregulluara me semafor.

Lista e testeve

Në autostrada korsia e emergjencës mund të përdoret si korsi lëvizjeje kur dalja autostradës është me pak 2000 metra larg.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të përdoret marshi i ulët në përshkimin e pjerrësive të forta (ne zbritje), për të shfrytëzuar aftësinë frenuese të motorit.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm çdo herë që do të kryejmë manovrën e kthimit të drejtimit të lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurtë atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të vazhdojë të përdorë mjete të çdo kategorie të lejedrejtimit të disponueshme prej tij, nëse vërtetohet se ka ndaluar përdorimin e tyre

Lista e testeve