Pyetja 1/40

Testi 98

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes nëse ka këmbësorë anash rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas një distance prej 70 metra, fillon ndalimi i qarkullimit për autoveturat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim qëndrimi në të dyja anët e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë për mjetet që lëvizin me shpejtësi mbi 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës “NDAL DHE JEP PËRPARËSI”.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të tregojmë kujdes e të shmangim rrezikun e përplasjes me mjetet që kërkojnë të futen në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Vijat e zeza dhe të verdha fosforeshente si në figurë, identifikojnë një ishull trafiku.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i automjeteve edhe në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme, si në figurë, janë semaforë të korsive, që rregullojnë qarkullimin e mjeteve në karrexhata me disa korsi.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet përballë tij që të kthehen djathtas.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me cilindratë mbi 150 cm³ në autostrada është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të manovrojmë me kujdes timonin.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Gjatë kthimit djathtas duhet të ulim shpejtësinë dhe t’u japim përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën ku duam të hymë, nëse semafori është me dritë jeshile.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari, sepse e ka krahun e djathtë të lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon para mjetit A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të kryqëzimit, kur ai është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Kur parakalojmë një varg mjetesh, distanca e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në çdo automjet, tregohet në lejen e qarkullimit të tij.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit duhet të jenë në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të ruhet me kujdes deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në fundjavë.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë rrezikshëm për shoqërinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e jashtëm të një kthese.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKING”, tregon fillimin e hapësirës për pushim të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi me pagesë fikse.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Traktorët bujqësorë pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind atëherë kur shkaktohen dëmtime të rënda te njerëzit.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor është e nevojshme të kontrollohen frenat, nëse fishkëllejnë gjatë frenimeve.

Lista e testeve

Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve, duhet që gomat e automjetit të jenë në gjendje të mirë, në të kundërt të zëvendësohen me goma të reja.

Lista e testeve