Pyetja 1/40

Testi 59

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me fushëpamjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon hyrjen në aeroporte.

Lista e testeve

Sinjali në figurë duhet të respektohet vetëm natën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një kamion me rimorkio të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim qarkullimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një shpëtuese trafiku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku është në fuqi rregulli i përparësisë nga djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon prani të kantiereve rrugorë të përkohshëm.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një kalim të pjerrët për biçikleta.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga tri korsi, dy prej të cilave janë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e mjetit.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, ndalojnë qarkullimin në korsinë që ndodhet poshtë shigjetës jeshile.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që ka përpara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të manovrojmë me kujdes timonin.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi dhe është i ndezur semafori jeshil, duhet të shtojmë shpejtësinë dhe të futemi sa më shpejt në kryqëzimin, pa shikuar as majtas e as djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas tramvajit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të një kurrizi rrugor, kur rruga ka dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Shkak për rrezik, gjatë manovrës së parakalimit, mund të jetë kalimi shumë afër mjetit që parakalohet duke mundësuar goditje anësore.

Lista e testeve

Për të dalë nga autostrada duhet të kaloni në korsinë e djathtë për t’u futur në korsinë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet lejohet të dalë edhe në pjesën e përparme të mjetit deri në 3/10 e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk janë shumë të nevojshëm.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos lëvizen trupat e huaj të mundshëm të pranishëm në të.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mbaron kalimi i rezervuar për kuajt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e zonës me trafik të kufizuar.

Lista e testeve

Paneli në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtueseve të mjeteve që vijnë pas, të qarkullojnë me kujdes.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (boritë) në qendrat e banuara, kur transportohen të plagosur ose të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e motomjeteve.

Lista e testeve

Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor mund të marrë si dënim edhe pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i sistemit të ndriçimit.

Lista e testeve

Kur gomat drejtuese janë të fryra nën normën e rekomanduar, kërkohet një forcë më e madhe për lëvizjen e timonit.

Lista e testeve