Pyetja 1/40

Testi 30

Sinjali në figurë paralajmëron rënie gurësh nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, ku rritet fërkimi i gomave të mjetit me rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një motor të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve nga ora 7:00 deri në orën 9:00 dhe nga ora 17:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku duhet të japësh përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë identifikon një ishull trafiku të mbrojtur për këmbësorët.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga dy karrexhata me një sens lëvizje secila.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e kuq të ndezur, detyron ndalimin e këmbësorëve para vendkalimit.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me dritën jeshile të semaforit për mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të manovrojmë me kujdes timonin.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H është i detyruar të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C kalon para mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: R, A, C.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Shkak për rrezik, gjatë manovrës së parakalimit, mund të jetë kalimi shumë afër mjetit që parakalohet duke mundësuar goditje anësore.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit, kur drejtuesi mendon se mjeti ka defekt.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet lejohet të dalë edhe në pjesën e përparme të mjetit deri në 3/10 e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit kufizojnë dëmtimet e drejtuesit të mjetit dhe të pasagjerëve në rast aksidenti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të ndihmojë të dëmtuarin pa ndërmarrë iniciativa që i takojnë organeve kompetente mjekësore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e asistencës (ndihmës) teknike pranë rrugës interurbane.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset anash kur ngarkesa del jashtë karrocerisë në pjesën anësore.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “RRUGË E DEFORMUAR”, tregon fundin e pjesës rrugore me shtresë jo të rregullt .

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren pa ndërprerje nga automjetet e ndihmës së shpejtë edhe kur janë jashtë shërbimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk respektohet e drejta e përparësisë.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet në raste dëmesh të rënda në njerëz.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa të forta, duhet që të lëvizet me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve