Pyetja 1/30

Test i rastit

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia A lejon vetëm kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbrit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesët e rrugës, që kanë fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit, ndalohet të ndryshohet korsia e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S kalon menjëherë pas mjetit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet A, V dhe C kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, në rrugët me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë në kohë sinjalin përkatës, për t’i treguar drejtuesit të mjetit që ka mbrapa se ka ndërmend të kryejë parakalim.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të pasme.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse na mbron pjesërisht nga goditjet e forta në kokë në rast aksidenti.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon përdorimin e zinxhirëve ose gomave të borës deri në Fushë-Arrёz.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të mbahet një distancë minimale sigurie prej 60 metra, nga mjeti që lëviz para.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjetit për të treguar ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “KTHESA TË RREZIKSHME”, tregon fundin e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi, para se të hyjmë në trafik duhet t’u japim përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Mjeti mund të parkohet duke vendosur rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, kur lihet hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të pasmë nga ngrica.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit është i detyruar t'i paraqesë punonjësit të policisë aktin e shitblerjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që humbet të gjitha pikët në lejen e drejtimit duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve