Pyetje të Rastit

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë

Lista e testeve