Pyetje të Rastit

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve