Pyetje të Rastit

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, ndalojnë të përshkohet korsia që ndodhet poshtë dritës së kuqe të ndezur në formë “X”.

Lista e testeve